Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.08.2009 20:48 - ПОД КРЪСТА от Серафим /Алексиев/
Автор: bogolubie Категория: Други   
Прочетен: 1831 Коментари: 3 Гласове:
1

Последна промяна: 01.12.2010 23:07                П О Д     К Р Ъ С Т А

     от архим. Серафим  / Алексиев /

Стоя под Твоя кръст, Христе Исусе,
окървавения Ти гледам лик,
и чувствам се виновен и покрусен
пред Тебе - светъл Бог и Мъченик.

Не съм ли аз най-злият Твой мъчител?
Не аз ли Те разпъвам всеки ден?
Не се ли чувстваш Ти, мой благ Учителю,
от Своите най-тежко наранен?  

И днес забих аз гвоздеи в ръцете Ти -
в окървавените, добри ръце!
И днес забих аз остър нож в сърцето Ти,
във Твойто кротко, любещо сърце!

Стоя сега и гледам Те, и плача...
Прости ми, дето тъй Те оскърбих!
Виж свехналите ми от плач клепачи
и отпрати ме опростен и тих...

                жжжжжжжжж

Гласувай:
11. анонимен - Исус Христос (мир нему)
02.09.2009 13:26
СУРА ВЯРВАЩИТЕ (АЛ-МУАМИНУН)

116. Всевишен е Бог, истинският Владетел! Няма друг бог освен Него, Господа на прекрасния Трон!
117. А който призовава друг бог заедно с Аллах без довод за това, равносметката му е при неговия Господ. Неверниците не ще сполучат.

СУРА РАЗГРАНИЧАВАНЕТО (АЛ-ФУРКАН)

17. В Деня, когато Той ще събере тях и онова, на което служат вместо на Господ, ще каже: “Вие ли заблудихте тези Мои раби, или сами се заблудиха по пътя?”
(Изразът “...онова, на което служат вместо на Господ” има различни тълкувания: пратеници, почитани като богове, например Исус Христос, Узайр, мир на тях, духове или идоли.)

18. Ще кажат: “Пречист си Ти! Не ни подобава да приемаме други покровители освен Теб. Ала Ти им даде, на тях и на техните бащи, да се понасладят, докато забравиха споменаването и станаха хора погубени.”
19. Изобличиха ви в лъжа за онова, което казвате [о, съдружаващи] и не можете нито да се защитите, нито да се спасите. И който от вас угнетява, ще го накараме да вкуси голямо мъчение.
20. И преди теб изпращахме само пратеници, които ядат храна и ходят по пазарите. И сторихме едни от вас изпитание за други. Ще изтърпите ли? Твоят Господ е всезрящ.

СУРА СТРОЕНИТЕ В РЕДИЦИ (АС-САФФАТ)

151. Ала не! Те изричат своя измислица:
152. “Господ роди.” Те наистина са лъжци.
153. Нима Той предпочете дъщерите пред синовете?
154. Какво ви е, та така отсъждате?
155. Не ще ли се поучите?
156. Или имате явен довод?
157. Тогава донесете вашето писание, ако говорите истината!
158. И измислиха родство между Него и джиновете. А джиновете знаят, че ще бъдат доведени [за равносметка].
159. Пречист е Господ от онова, което Му приписват тези,
160. но не и преданите раби на Господ!
161. И вие [о, неверници], и онова, на което служите,
162. никого не можете да изкусите срещу Него ­
163. освен онези, които ще горят в Ада.

СУРА УКРАСАТА (АЗ-ЗУХРУФ)

57. И когато синът на Мариам бе даден за пример, ето ­ твоят народ му се подигра!
(При спор за Исус Христос и майка му Мариам един съдружаващ рекъл: “Ако почитаните Исус, Мариам, Узайр и ангелите са в Ада, аз съм съгласен да бъда с тях.” При тези думи другите съдружаващи високомерно се изсмели. Знамението е низпослано по повод на това тяхно безогледно поведение.)
58. И рекоха: “Нашите богове ли са по-добри или той [Исус Христос]?” Дадоха ти го само за спор. Да, те са заядлив народ.
59. Той е само раб, комуто Ние дадохме благодат и го сторихме пример за синовете на Исраил.
(Исус, мир нему,е велика личност, удостоена с милостта да стане пророк. Чрез него на израилтяните бил даден пример за Божията сила, способна да сътворява без наличие на баща.)
60. И ако пожелаехме, щяхме да сторим ангели вместо вас да останат на земята.
61. Той е знак за Часа. И не се съмнявайте в него, и Ме следвайте! Това е правият път.
(Появата на Исус е знак за настъпването на Съдния ден.)
62. И сатаната да не ви отклони! Той е ваш явен враг.
63. И когато Исус донесе ясните знаци, рече: “Дойдох при вас с мъдростта и за да ви обясня част от онова, по което сте в разногласие! Затова бойте се от Бог и ми се покорете!
64. Бог е моят Господ и вашият Господ. Затова единствено на Него служете! Това е правият път.”
65. Но групите сред тях изпаднаха в разногласие [относно Исус]. Горко на угнетителите от мъчение в болезнения Ден!

81. Кажи [о, Мухаммад]: “Ако Всемилостивия имаше син, Аз щях да съм първият от поклонниците.
82. Пречист е Господът на небесата и на земята, Господът на Трона, от онова, което Му приписват!”
83. Остави ги да затъват и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!
84. Той е Богът на небето и Богът на земята. Той е Премъдрия, Всезнаещия.
85. Да бъде благословен Онзи, Чието е владението на небесата и на земята, и на всичко между тях! При Него е знанието за Часа и при Него ще бъдете върнати.
86. А онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не могат да се застъпят, освен онези, които потвърждават истината и я знаят.


СУРА РЕДИЦАТА (АС-САФФ)

6. И рече Исус, синът на Мариам: “О, синове на Исраил, аз съм пратеник на Господ при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад.” А когато [Мухаммад] им донесе ясните знаци, рекоха: “Това е явна магия.”
(Ахмад е едно от имената на Пророка Мухаммад, мир нему.)
7. И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Господ, когато го зоват към правиверието ? Господ не напътва хората-угнетители.
(Да се измислят лъжи за Господ означава да Му се приписват съдружници, да се твърди, че Той има потомство и Неговите знамения да се определят като магия.)
8. Те искат да угасят светлината на Господ с уста. Но Господ ще стори да засияе в пълнота Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат това.
(Т.е. дори неверниците да клеветят религията на Господ и Неговата Книга, като я наричат “магия”, “поезия” и ”гадателство”, тя пак ще се извиси.)
9. Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия, за да я издигне над всички религии, дори съдружаващите да възненавиждат това.
14. О, вярващи, бъдете помощници [по пътя] на Господ, както Исус синът на Мариам, рече на учениците си: “Кои са моите помощници [по пътя] на Господ?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Господ.” И част от синовете на Исраил повярва, а друга не повярва. И подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители.
(Учениците са дванадесет святи и чисти люде, повярвали преди всички други, че Исус е раб Божи и Негов пророк, и като пророк е възнесен на небето. Отричащите пророк Исус са онези, които заявяват, че той е син Божи и е третият от Троицата.)

цитирай
2. анонимен - Рода на Исус Христос (Библията)
03.09.2009 17:06
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ

ГЛАВА 1
1. Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова. 2. Авраам роди Исаака; а Исаак роди Якова; а Яков роди Юда и братята му; 3. а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама; 4. а Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона; а Наасон роди Салмона; 5. а Салмон роди Вооза от Рахав; а Вооз роди Овида от Рут; а Овид роди Иесея; 6. а Иесей роди цар Давида; а цар Давид роди Соломона от Уриевата жена; 7. а Соломон роди Ровоама; а Ровоам роди Авия, а Авия роди Аса; 8. а Аса роди Иосафата; а Иосафат роди Иорама; а Иорам роди Озия; 9. а Озия роди Иоатама; а Иоатам роди Ахаза; а Ахаз роди Езекия; 10. а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амона; а Амон роди Иосия; 11. а Иосия роди Иехония, и братята му около преселението Вавилонско. 12. А след преселението Вавилонско, Иехония роди Салатиила, а Салатиил роди Зоровавела; 13. а Зоровавел роди Авиуда; а Авиуд роди Елиакима; а Елиаким роди Азора; 14. а Азор роди Садока; а Садок роди Ахима; а Ахим роди Елиуда; 15. а Елиуд роди Елеазара; а Елеазар роди Мотана; а Мотан роди Якова; 16. а Яков роди Иосифа мъжа на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос.


Както се вижда, в Библията за рода на Исус Христос така се изразява. В тези изрази не се споменява за Бога да е баща на Исус Христос а се споменява че е ``Яков роди Иосифа мъжа на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос.``

За вас не са ли интересни тези изрази? За мен са интересни.
цитирай
3. bogolubie - Разбира се!!!!!!!!!!!!!!
01.04.2019 09:33
Всички родени носят кръвта на бащите си.......затова се казва кой е родил еди кого си..., но мъжът на Мария не е родил Иисус Христос. ТЯ Го е родила. Във времето, когато жената не е имала думата, а и сега е така в някои държави, ЖЕНА РАЖДА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕЦИТЕ!!!!!!!!!!!! ИИСУС ХРИСТОС - БЕЛИЯТ КОННИК, ЧИЕТО ИМЕ Е "СЛОВО БОЖИЕ" СЪДИ ИЛИ ОПРАВДАВА, И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГО ПОБЕДИ!!!!!!!!!!!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bogolubie
Категория: Други
Прочетен: 12552540
Постинги: 14720
Коментари: 2351
Гласове: 9353
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930