Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.10.2012 14:45 - ИСЛЯМСКИЯТ АНТИХРИСТ (2-РА ЧАСТ) СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БИБЛЕЙСКИЯ АНТИХРИСТ И МАХДИ
Автор: bogolubie Категория: Други   
Прочетен: 2946 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 12.10.2012 10:16


http://www.preglednaislyama.com/2012/01/ислямският-антихрист-2-ра-част-сравнен/

ИСЛЯМСКИЯТ АНТИХРИСТ (2-РА ЧАСТ) СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БИБЛЕЙСКИЯ АНТИХРИСТ И МАХДИ

АНТИХРИСТ

Повечето хора, които дори не са чели Библията, са чували за човек, който е известен предимно като „Антихрист”. Казано по най-прост начин, според Библията Антихрист ще бъде най-важният човешки представител на Сатана на Земята в Последните времена. Интересен е фактът, че само на едно място в Библията Антихрист е наречен с това специфично име (1 Йоан 2:18). Но за него се използват и други имена. Антихрист се споменава на много места в цялата Библия. Някои от имената, които Библията дава на Антихрист, са: „звярът” (Откровение 13:4), „мерзостта, която докарва запустение” (Матея 24:15), „опустошителят” (Данаил 9:27), „човекът на греха”, „човекът на беззаконието”, „синът на погибелта” (2 Солунци 2), „малкият рог” (Данаил 7:8), „асириецът” (Михей 5:5, Исая 10:5,14:25), „насилникът”, „вавилонският цар” (Исая 14) и дори тайнственият „Гог” (Езекил 38:1, Откровение 20:7). В Библията се използват още няколко имена, които се отнасят за Антихрист.

Но като се оставят настрана всичките му необичайни имена, кой точно е Антихрист? В тази глава ще разгледаме някои от най-важните описания и действия на Антихрист, които определят това кой е той според Библията. Нашето разглеждане ще се фокусира и върху някои много специфични прилики между Антихрист и Махди.
МОЩЕН ПОЛИТИЧЕСКИ И ВОЕНЕН СВЕТОВЕН ВОДАЧ

От Библията научаваме, че в Последните времена Антихрист ще се появи като човек, който ще ръководи една много силна световна империя, подобна на която не е имало в историята на човечеството. Тази силна ръководна роля на Антихрист е описана ясно в Библията най-напред от пророк Данаил. В книгата на пророк Данаил, в седмата глава, откриваме описанието, което дава Данаил на едно свое видение с четири много чудновати и страховити „звяра”. След описанието на първите три звяра Данаил казва за четвъртия:

След това като погледнах в нощните видения и ето пред мен беше четвъртият звяр – страшен и ужасен и много як. Той имаше големи железни зъби; той трошеше и поглъщаше своите жертви и стъпкваше останалото с краката си. Той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше десет рога. Докато мислех за роговете, ето пред мен имаше друг рог, малък, който излезе между тях; и три от първите рога бяха изкоренени пред него. Този рог имаше очи като човешки очи и уста, която говореше надменно (Данаил 7:7, 8).

По-нататък, в стихове 15-16, Данаил моли ангела в своето видение да обясни значението на видението с четирите звяра. Ангелът обяснява, че четирите звяра представляват четири много силни царства или империи:

Аз, Данаил, бях обезпокоен в духа и виденията, които минаваха през главата ми, ме смутиха. Приближих се до един от стоящите там и го попитах за истинското значение на всичко това. И той ми проговори и ми даде тълкуванието на тези неща: Тези четири големи звяра са четири царства, които ще се издигнат от земята (Данаил 7:15-17).

Всъщност това е доста прям и ясен отговор. Данаил отново пита ангела конкретно за четвъртия звяр и по-специално за „малкия рог”, който е изкоренил трите рога. Ангелът отново му отговаря с много директно и ясно обяснение:

Той ми даде това обяснение: Четвъртият звяр е четвърто царство, което ще се появи на света. То ще се различава от всичките останали царства и ще погълне целия свят като го стъпква и разтрошава. Десетте рога са десет царе, които ще дойдат от това царство. След тях ще се издигне друг цар, различен от предишните; той ще покори трима царе (Данаил 7:23, 24).

Всъщност ангелът обяснява, че четвъртото царство ще бъде империя, която ще причини голяма разруха по целия свят. Отначало това царство ще се състои от десет царе. След това ще се издигне друг цар, единадесетият, и ще заеме мястото на трима от предишните царе. Този единадесети цар е Антихрист, който отначало се споменава като „малкия рог”. И така, разбираме въз основа на видението, което бе дадено на Данаил, че Антихрист е един бъдещ цар, който отначало ще поеме контрола над три други царства или нации, а след това и над десет и по този начин той ще образува своята бъдеща империя на „звяра” от десет нации. Това ще бъде една империя, която няма да има равна на себе си по сила и жестокост, и която ще „погълне целия свят, като го стъпква и разтрошава”.

В последната част от седма глава на книгата Данаил ангелът описва на Данаил както действията на този цар, така и неговия край:

Той ще говори срещу Всевишния, ще угнетява Неговите светии и ще се опитва да променя установени времена и закони. Светиите ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половина време. Но съдилището ще заседава и властта му ще се отнеме и ще се разруши напълно и завинаги (Данаил 7:25-2).

Казва се, че царят ще угнетява Божиите светии за период от време, за който повечето библейски учени са съгласни, че е три години и половина (време, времена и половина време). Но най-накрая неговата власт ще се отнеме и ще се замени с царството на „Всевишния” Бог.

Триста години по-късно, в книгата Откровение, апостол Йоан описва по подобен начин Антихрист и неговата империя на „звяра” с почти същите думи:

И видях звяр, който идваше от морето. Той имаше десет рога и седем глави, с десет корони на роговете му, а на всяка глава – богохулно име. Звярът, когото видях, приличаше на леопард, но имаше крака като краката на мечка и уста като уста на лъв. Змеят даде на звяра силата си, престола си и голяма власт… Хората се поклониха на змея, защото той бе дал властта си на звяра, поклониха се и на звяра и питаха: „Кой е като този звяр? Кой може да воюва против него?” И на звяра се даде уста да произнася горделиви думи и богохулства и да упражнява властта си за четиридесет и два месеца. Той отвори устата си да хули Бога и да клевети името Му и скинията Му и онези, които живеят на небесата. Позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И му се даде власт над всяко племе, народ, език и нация. Всички жители на Земята ще се поклонят на звяра – всички онези, чиито имена не са били записани от създанието на света в книгата на живота, която принадлежи на закланото Агне (Откровение 13:1-8).

Въпреки че символичният език тук е доста наситен, ако разбираме библейската употреба на определени символни термини, то тогава картината е съвсем ясна. „Звярът” отново се отнася за Антихрист, който е цар над тази империя от десет нации. Роговете представляват сила и власт. Десетте рога говорят както за изключително високата степен на власт, така и за броя на нациите и техните царе, които ще се обединят, за да оформят царството на звяра. „Змеят”, който дава властта си на звяра, е Сатана. В Библията за Сатана често се говори като за змей или змия. Световното влияние на тази подобна на звяр империя става ясно от израза: „И му се даде власт над всяко племе, народ, език и нация”. Виждаме и конкретния въпрос, който задават хората по целия свят: „Кой е като този звяр? Кой може да воюва против него?” Изглежда, че за хората по света този звяр е едно огромно предизвикателство. И отново виждаме същия конкретен период от време, който е даден на звяра да преследва Божиите хора – четиридесет и два месеца. Четиридесет и два месеца са три години и половина. Тази същата времева рамка е дадена в цитирания по-рано пасаж от Данаил 7:25.

И така, видяхме от библейските пророчества, че Антихрист ще бъде политически и военен водач, чиито сила и власт няма да могат да се сравнят с тази на никой друг световен водач в човешката история.
МАХДИ КАТО ВЛАДЕТЕЛ НА СВЕТА

Както видяхме от ислямските традиции и мюсюлманските учени, за Махди, както и за Антихрист, също е пророкувано, че ще бъде политически и военен световен водач, подобен на когото не е имало в цялата човешка история. За Махди се казва, че „ще се бори срещу силите на злото, ще застане начело на една световна революция и установи нов световен ред, основан на справедливост, правда и добродетелност”. [1] В същото време според ислямската традиция се казва, че Махди ще има власт над целия свят като последен халиф на исляма. И, разбира се, както видяхме в последната глава, мюсюлманите ще „вземат управлението на света в свои ръце и ислямът ще победи всички религии”. Без съмнение ислямът вижда Махди като личност, чието управление ще се разпростре по целия свят. Тогава виждаме съвсем ясно, че Антихрист и Махди се описват като политически и военни водачи, подобни на които светът изобщо не е виждал. Много силни водачи са се издигали в хода на световната история, но описанията, които се дават за Антихрист и Махди, надминават всички останали. И Махди, и Антихрист са описани като нещо повече от обикновени политически и военни водачи. Двамата се разглеждат и като върховни религиозни водачи.
АНТИХРИСТ КАТО ДУХОВЕН ВОДАЧ НА СВЕТА

Библията утвърждава факта, че Антихрист ще бъде духовен водач, чиято власт ще бъде призната по целия свят. След като са изследвали ролята на Антихрист като универсален религиозен водач, много учители върху библейските пророчества говорят за идването на „единната световна религия” или „лъжецърквата”, която Антихрист ще създаде и наложи по целия свят. Тази идея за идващата доминираща и демонично вдъхновена световна религия донякъде се дължи на честите споменавания за поклонението, които се свързват с Антихрист в цялата Библия. В книгата Откровение четем, че Антихрист ще предизвиква и изисква поклонение. Това поклонение ще бъде насочено както към Сатана, който се споменава като „змея”, така и към Антихрист, който се споменава като „звяра”:

Хората се поклониха на змея, защото той бе дал властта си на звяра, поклониха се и на звяра и питаха: „Кой е като този звяр? Кой може да воюва против него?”…. Всички жители на Земята ще се поклонят на звяра – всички онези, чиито имена не са били записани от създанието на света в Книгата на живота, която принадлежи на закланото Агне (Откровение 13: 3, 4, 8).

Освен фактът, че Антихрист установява световно движение на поклонение, друга причина на него да се гледа като на световен духовен водач е тази, че в Библията за него се казва, че ще бъде подпомаган от човек, който се споменава като „Лъжепророка”. Разбира се, самото название Лъжепророка, предполага религиозната природа на този човек. Една от най-важните роли на Лъжепророка е умишлено да прави лъжливи „знамения и чудеса”, които да помогнат за убеждаването на жителите на Земята да се покланят на Антихрист/звяра:

Но звярът беше уловен, а с него и лъжепророкът, който бе извършил чудните знамения в негово име (Откровение 19:20).

В такъв случай става ясно, че Библията учи, че Антихрист ще бъде водач на световно религиозно движение за поклонение, който ще се опита да замени и да си присвои поклонението от библейския Бог. Тогава това поклонение ще бъде насочено към самия него и към Сатана – невидимия дух – провокатора и кукловода, който мотивира, дава правомощия и власт на Антихрист да изпълни задачата си по целия свят.
МАХДИ КАТО ДУХОВЕН ВОДАЧ НА СВЕТА

По същия начин (и дори няма нужда да се казва това), Махди от исляма също ще бъде водач на световно движение за поклонение. Това ще бъде движение за поклонение, което ще се стреми да накара всеки, който практикува друга религия освен исляма, да се отрече от вярата си и да се поклони на Алах, бога на исляма. Както видяхме в предишната глава Махди „ще управлява хората по Суната на техния Пророк и ще утвърди исляма по земята”. [2] И „ислямът ще победи всички религии”. [3]

И така, виждаме, че Махди е водачът на една световна революция, която ще установи „нов световен ред”, основан върху религията на исляма. Ислямът ще бъде единствената религия, която ще бъде позволено да се практикува. За Антихрист и Махди се казва, че и двамата са неквалифицирани водачи на световни религиозни движения, които ще отклонят поклонението от библейския Бог и Неговия Син Исус Христос. Както ще видим ясно в следващите глави, присъщо за поклонението към Аллах в контекста на исляма е директното отричане от библейския Бог и Неговия Син Исус Христос. Всъщност това е причината, която разпалва толкова много някои мюсюлмани, когато се говори, че Махди ще „унищожи онези свине и кучета” – християните и евреите, които отказват да се обърнат към исляма. Това е, което ни води към следващата очевидна прилика между Антихрист и Махди.
ЦЕЛЕНАСОЧЕНАТА КАМПАНИЯ НА АНТИХРИСТ СРЕЩУ ЕВРЕИ И ХРИСТИЯНИ

Библията е много ясна в това, че Сатана чрез Антихрист конкретно ще насочи усилията си да унищожи първо евреите, а след това и християните. В книгата Откровение, дванадесета и тринадесета глава, четем друг пророчески пасаж от Библията, чийто език е наситен със символи. Отначало е малко труден за разбиране, но когато се обяснят символите, той става съвсем ясен:

Голямо и чудно знамение се яви на небето: жена, облечена със слънцето, с луната под нозете ъ и на главата ъ венец от дванадесет звезди (Откровение 12: 1).

Символично представената „жена” тук е домът или нацията Израел, еврейският народ. Виждаме, че тя има венец от дванадесет звезди. Това представлява дванадесетте сина на Израил, станали дванадесетте племена, които образуват дома или нацията Израел (Битие 35:23-26).

Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. После друго знамение се яви на небето: огромен червен змей със седем глави и десет рога и седем корони на главите му …Змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде детето ъ в момента, в който се роди. Тя роди син, мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл. И нейното дете беше грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол (Откровение 12:2-5).

Жената – Израел забременява и ражда „мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл”. Това е ясна връзка с Исус, еврейския Месия (Вижте Псалм 2:9). Споменатият тук змей в стих 9 е идентифициран като „онази старовременна змия, наречена дявол или Сатана, който мами целия свят”. Виждаме, че Сатана иска да убие Исус, но вместо това Исус е „грабнат и занесен при Бога и при Неговия престол”. Тук се споменава за възнесението на Исус на небето след възкресението (Деяния на апостолите 1:8, 9). След това:

Големият змей беше свален – онази старовременна змия, наречена дявол или Сатана, който мами целия свят. Той беше свален на земята и неговите ангели заедно с него…След като змеят видя, че бе свален на земята, той почна да преследва жената, която беше родила мъжкото дете. И бяха дадени на жената двете крила на голям орел, за да отлети до мястото, приготвено за нея в пустинята, където щяха да се грижат за нея време, времена и половин време, далече от обсега на змея. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство — онези, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса (Откровение 12:9, 13, 14, 17).

Виждаме, че Сатана се „разяри против жената (Израел) и отиде да воюва против останалите от нейното потомство — онези, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса”. „Другото потомство” на Израел са онези християни, които наистина „пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса”. Този е единственият пасаж, който дава конкретна препратка за това, че директна мишена на Сатана стават заедно и евреите и християните. А ние знаем, че този пасаж говори конкретно за Последните времена, защото в него два пъти се споменава периодът от три години и половина (1260 дни и „време, времена и половин време”), в който Антихрист ще има власт да воюва против светиите:

И на звяра се даде уста да произнася горделиви думи и богохулства и да упражнява властта си за четиридесет и два месеца. Той отвори устата си да хули Бога и да клевети името Му и скинията Му и онези, които живеят на небесата. Позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И му се даде власт над всяко племе, народ, език и нация (Откровение 13:5-7).

Пророк Данаил видя също, че Антихрист ще има тази власт, за да води успешна война срещу „светиите”. В някои преводи думата „светии” се превежда като „святите”. Тя се отнася предимно за истинските последователи на Исус, които познават и служат на Единния Истинен Бог.

Той ще говори срещу Всевишния, ще угнетява Неговите светии и ще се опитва да променя установени времена и закони. Светиите ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половина време (Данаил 7:25).

Тук отново виждаме връзката с периода от три години и половина, в който Антихрист ще преследва онези, които му се противопоставят. В такъв случай Библията е ясна, че Антихрист конкретно ще се насочи към онези, които се противопоставят на неговите опити да установи своята религия по целия свят. От книгата Откровение и от книгата на пророк Данаил ние виждаме, че двете групи, срещу които Сатана е разярен най-много, са евреите и християните.
ЦЕЛЕНАСОЧЕНАТА КАМПАНИЯ НА МАХДИ СРЕЩУ ЕВРЕИТЕ И ХРИСТИЯНИТЕ

Интересно е това, че ислямската традиция говори много за специалното призвание на Махди да обръща християните и евреите към исляма, а говори много малко конкретно за обръщението на хора от други религии. Оказва се, че най-важната евангелизационна задача на Махди е обръщането на християните и евреите към исляма. Следният цитат от Аятоллах Ибрахим Амини ясно изразява това виждане:

Махди ще предложи религията на исляма на евреите и християните; ако те я приемат – ще бъдат пощадени, в противен случай – ще бъдат убити. [9]

И разбира се, не можем да забравим противния хадис, който е станал любим на много мюсюлмани антисемити. И обърнете внимание, че отново той говори конкретно за „Последния Час”:

Последният Час няма да дойде, докато мюсюлманите не се бият срещу евреите. И мюсюлманите ще ги убиват, и когато евреите се скрият зад камък или дърво, камъкът или дървото ще кажат: Мюсюлманино, или слуго на Аллах, има евреин зад мен; ела и го убий; но дървото Гаркад няма да каже това, защото то е дървото на евреите. [10]

След коментарите си по този определен хадис няколко мюсюлмански автори ще побързат да посочат един много „интересен” факт, че точно това дърво, „Гаркад” (както изглежда, това е чемширово дърво), сега се засажда в изобилие от евреите в Израел. Основната идея е, че мюсюлманите очакват окончателното унищожение на евреите да стане в сегашната държава Израел. Това, разбира се, съответства на друга много специфична прилика между библейския Антихрист и Махди.
ВОЕННА АТАКА СРЕЩУ ИЗРАЕЛ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАМОВИЯ ХЪЛМ КАТО МЯСТО НА УПРАВЛЕНИЕ

Библията поучава, че Антихрист със своята мултинационална коалиция ще атакува Израел, и конкретно Ерусалим, за да го завладее:

Аз ще събера всички народи в Ерусалим да воюват против него; градът ще бъде превзет, къщите – обрани, а жените – изнасилвани. Половината от града ще отиде в плен, но останалия народ (който се покори на управлението на Антихрист) няма да бъде взет от града (Захария 14:2).

Ти (Гог – името за Антихрист в Езекиил) ще се издигнеш, ще дойдеш като вихрушка; ще бъдеш като облак, който покрива земята, ти и всички твои войски, и многото народи с тебе. Така казва Господ Йехова: Така ще стане в онзи ден, че ще дойдат мисли в ума ти и ще скроиш зъл план и ще кажеш: ‘Ще вляза в страната на неукрепени села! Ще отида при онези, които са в спокойствие и живеят безгрижно, всички те живеят в неукрепени места и нямат лостове и порти’, за да вземеш плячка и да извършиш грабеж, за да обърнеш ръката си против запустелите места, които сега са населени, и против хората (израилтяните), които са събрани измежду народите, които са придобили добитък и имот, които живеят в центъра на света (Езекил 38:9 – 12).

Според Библията след тази атака Антихрист ще постави своя „трон” точно в „Божия храм”. Апостол Павел посочва това много ясно:

Той ще се противи и ще се превъзнася над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, така че самият той да се настани в Божия храм, обявявайки себе си за Бог (2 Солунци 2:4).

Мястото на еврейския храм винаги е било на хълма Мория в Ерусалим. Днес храмът, който някога е стоял на хълма Мория, не съществува; бил е разрушен от римския император Тит през 70 г. сл. Хр. според пророчеството на Исус:

И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. А Той им отговори: Виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине (Матей 24:1, 2).

Днес хълмът Мория, известен понякога като Храмовия хълм или на арабски език като Харам Аш-Шариф, е място на две джамии и се смята за третото най-свещено място в исляма. Има едно непрекъснато изказване на предположения около Храмовия хълм по въпроси, като например: точно къде на хълма е бил разположен някогашният еврейски храм или там ли ще бъде възстановен еврейският храм в бъдеще, или не. Въз основа на горепосочения стих на апостол Павел сякаш категорично се посочва, че наистина ще има възстановяване на еврейския храм в Ерусалим. Апостол Павел казва, че Антихрист ще се „настани в Божия храм” или казано по-буквално „той заема мястото си в Божия храм”. Този израз ни говори не толкова за буквално сядане, колкото за заемане на позиция на власт. И така, виждаме, че Антихрист ще направи хълма Мория и по-конкретно възстановения еврейски храм, специфично място на своето управление. Исус е предупредил за това събитие преди две хиляди години. Във връзка с Антихрист, който се е настанил в еврейския храм и събитията, които ще последват веднага след това, Исус е казал:

Затова, когато видите ‘мерзостта, която докарва запустение,’ за която се говори чрез пророк Данаил, стояща на святото място — който чете, нека разбира — тогава онези, които са в Юдея, нека бягат към планините. Нека никой, който е на покрива на къщата си, да не слиза да вземе нещо от къщата. Нека никой, който е на нивата, да не се връща да вземе дрехата си. Колко ужасно ще бъде в онези дни за бременните жени и майките, които кърмят! Молете се бягството ви да не се случи през зимата или в съботен ден. Защото тогава ще има голямо страдание, равно на което не е имало от началото на света досега — и вече никога няма да има. Ако онези дни не бяха съкратени, никой не би оцелял, но заради избраните онези дни ще се съкратят (Матей 24:15 – 22).

Тук виждаме, че Исус нарича заемането на храма от Антихрист с думите „мерзостта, която докарва запустение”. Запустението е свързано с хаоса и яростното преследване на евреи и християни, което ще последва веднага щом се разкрие истинската същност на Антихрист. След военната кампания срещу Ерусалим Антихрист ще направи своя база на управление самия Храмов хълм. Съвсем ясно е, че по това време злобните чувства на Антихрист към Израел ще се проявят напълно. Те ще бъдат толкова силни, че Исус предупреждава жителите на Ерусалим да побягнат незабавно към планините.
АТАКАТА НА МАХДИ СРЕЩУ ЕРУСАЛИМ И УСТАНОВЯВАНЕТО НА ИСЛЯМСКИЯ ХАЛИФАТ ОТ ЕРУСАЛИМ

По същия начин се говори, че Махди ще атакува Ерусалим и отново ще го превземе за исляма, за да бъде установено от Ерусалим новото ислямско управление по света:

(Армии, носещи) черни флагове, ще дойдат от Хорасан (Иран). Никоя сила няма да може да ги спре и накрая те ще стигнат до Еела („Куполът на скалата” в Ерусалим), където ще издигнат флаговете си. [11]

Ерусалим ще бъде мястото на правилно ръководения халифат и центърът на ислямското управление, начело на което ще бъде имам ал-Махди. [12]

Също така, както видяхме преди малко в горепосочения откъс, Махди няма да приключи своята военна кампания срещу Ерусалим по мирен начин. По отношение на евреите ислямската версия за Последните времена завършва с това как последните няколко оцелели евреи се крият зад камъни или дървета от меча на исляма. Военната кампания срещу Ерусалим и установяването на ислямския халифат там също няма да са резултат от благосклонното управление на Махди над евреите, защото както вече видяхме, последният цитат от горепосочения пасаж продължава така:

… Така ще се отмени водачеството на евреите… и ще се сложи край на господството на сатаните, които изсипват зло в хората и пораждат поквара по земята. [13]

Във връзка с гореописаната атака срещу жителите на Израел има още една много интересна конкретна взаимовръзка между действията на Махди и действията на библейския Антихрист. Докато приликите между Антихрист и Махди, които вече дискутирахме, са доста удивителни, аз вярвам, че спецификата на този следващ паралел е просто невероятна.
СЕДЕМГОДИШНИЯТ ДОГОВОР НА АНТИХРИСТ С ИЗРАЕЛ

След идването му на власт и като подготовка за неговото нахлуване в Израел, за Антихрист се казва, че ще сключи договор с народа на Израел за седем години.

Той ще потвърди завет с мнозина за една ‚седмица‘. В половината на ‚седмицата‘ той ще сложи край на жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време (Данаил 9:27).

Стихът в този контекст ни показва, че Антихрист ще направи „завет” с Израел за седем години. Специфичната еврейска дума, която е използвана в този контекст и е преведена само като „седмица”, е шабуа. Тя буквално означава една седмица, но може да означава „седмица от дни” или „седмица от години”. В еврейското мислене седемгодишният период е подобен на нашето десетилетие. Ние, на Запад, сме склонни да измерваме годините по десетичната система като прибавяме числото десет, а измерваме дните с помощта на числото седем (една седмица). Евреите измерват и дните, и годините с това прибавяне на числото седем. Думата, преведена като „седмица” в Данаил 9:27, се отнася за период от седем години. Това е специфичният период от време, който Антихрист ще определи за своя мирен договор с Израел. По-късно, в половината на този период от седем години Антихрист ще се откаже от своя договор и ще спре приносите и жертвите в еврейския храм, а по-късно не само че ще обяви себе си за владетел на света, но и самият той ще се нарече Бог. Пророк Исая споменава за този „договор” и укорява Израел за това, че го е направил: Той всъщност го споменава като „договор със смъртта” (Исая 28:14 – 15). В този договор израилтяните намират фалшиво чувство за сигурност.
СЕДЕМГОДИШНИЯТ ДОГОВОР НА МАХДИ

И отново за Махди се казва същото, че той ще бъде този, който ще сключи ислямския четвърти и последен договор между „римляните” и мюсюлманите. („Римляни” трябва да се тълкува като християни или Запада като цяло – преди да извършат екзекуцията палачите на Николас Берг се обръщат към президента Буш с думите, „Ти, о куче на римляните)”. Интересен е фактът, че за този четвърти договор се казва, че ще бъде направен с потомък на брата на Моисей – свещеникът Аарон. Такъв потомък би бил Коаним. Това означава, че трябва да е свещеник. Сред всички евреи само на коанимите е позволено да извършват свещенослужителска дейност в храма. Този факт е много важен, тъй като много християнски поучаващи върху пророчествата учители и теолози изказват предположения, че договорът, който Антихрист ще сключи с Израел, ще съдържа споразумение, което дава право на евреите да възстановят своя храм. Може би най-удивителният аспект на договора, който Махди прави с този евреин от свещеническо родословие, е неговата времевата рамка. Специфичната времева рамка, дадена за този договор, напълно съвпада с тази на мирния договор на Антрихрист – седем години! Цитирайки хадиса, който говори за появата и управлението на Махди, Мохамед Али Ибн Зубаир прави връзка с тази удивителна традиция:

Пророкът каза: „Ще има четири мирни договора между вас и римляните. Четвъртият договор ще се уреди с посредничеството на човек, който ще бъде от потомството на Хадрат Аарон [Почитаемия Аарон – брата на Моисей] и ще бъде сключен за седем години. Народът попита, „О, пророк Мохамед, кой ще бъде имамът (водачът) на народа по това време?” Пророкът каза: Той ще бъде от моето потомство и ще бъде точно на четиридесет години. Лицето му ще блести като звезда… [14]
ПРОМЯНА НА ЗАКОНИТЕ И ВРЕМЕНАТА

Друга цел на Антихрист според книгата на пророк Данаил е, че той ще се „опитва да променя установени времена и закони”:

Той ще говори срещу Всевишния, ще угнетява Неговите светии и ще се опитва да променя установени времена и закони. Светиите ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половина време (Данаил 7:25).

Всъщност това е доста голям намек за личността на Антихрист, тъй като по неговите действия виждаме загатване за произхода му. Казва се, че той ще пожелае да промени две неща: времена и закони. Вече видяхме, че Махди ще промени Закона като въведе ислямския закон Шариат по целия свят, но не сме видели никакво доказателство в ислямската апокалиптична литература за това как той променя „времената”. Обаче съществува един простичък въпрос: Кой друг освен някой мюсюлманин би искал да промени „времената и законите”? Освен григорианския календар, който се използва на Запад, има и други видове: еврейски, индуистки и мюсюлмански. Евреите или индусите обаче не са хора, които биха поискали да наложат своите религиозни закони или календари над останалата част от света. Обаче ислямът има и свои собствени закони, и свой собствен календар, които би искал да наложи по целия свят. Ислямският календар се базира на кариерата на Мохамед. Той започва с преселването (Хиджра) на Мохамед от Мека в Медина. Мюсюлманският календар се разглежда като нещо задължително за всички мюсюлмани, с което те трябва да се съобразяват. Д-р Уолийд Маханна изразява ислямската позиция относно ислямския „Хиджра” календар по следния начин:

Смята се за божествена заповед това да се използва (Хиджра) календар с 12 (чисти) лунни месеца без прибавяне, както става ясно от… Свещения Коран. [15]

Ислямът не само че разглежда използването на уникален религиозен календар като божествена заповед, но и си има своя собствена седмица. За разлика от западния ритъм на седмицата, при който дните от понеделник до петък представляват основата на работната седмица, след които идват събота и неделя като уикенд и юдаизмът и християнството използват тези два дни за свои съответни дни за поклонение, ислямът се придържа към петъка като свой свещен ден за молитва. Това е денят, в който мюсюлманите се събират в джамията да се молят и да слушат проповед.

И така, съвсем правдоподобно е библейската връзка с Антихрист, който ще се „опитва да променя установени времена и закони”, да бъде мюсюлманин. Като погледнем към цялата картина, само ислямът съответства на този проект на система, която има свой собствен уникален календар и седмица, базирани на своя собствена религиозна история и ясна система на закон, който желае да наложи по целия свят. Със сигурност ако някога се появи такъв мюсюлманин, който е могъщ колкото се описва, че е Махди, тогава той определено ще се опита да въведе по целия свят както ислямския закон, така и ислямския календар и седмица.
ЕЗДАЧЪТ НА БЯЛ КОН

Последната прилика между Антихрист и Махди, която ще дискутираме в тази глава е фактът, че и Антихрист, и Махди се идентифицират с библейския пасаж, който описва ездач на бял кон. Това може да бъде както буквална, така и най-вероятно символична картина на тези двама мъже. Удивително е, че произходът на библейската традиция за Антихрист на бял кон и произходът на ислямската традиция за Махди на бял кон се приписват на един и същ пасаж в Библията.

Отправната точка за символичната картина и на Антихрист, и на Махди на бял кон е шестата глава на книгата Откровение. Там апостол Йоан описва видението си за хода на събитията, които отбелязват началото на Последните времена. На тази картина е Исус, който държи свитък – от външната страна на този свитък има седем восъчни печата. При счупването на всеки печат започва да се случва специфично и необикновено събитие от Последните времена:

Видях, когато Агнето (Исус) отвори първия от седемте печата. После чух едно от четирите живи същества да казва с глас като гръм: „Ела!” Погледнах, и ето пред мен имаше бял кон! Ездачът му държеше лък и даде му се венец и той излезе като победител, решен да завладява (Откровение 6:1-2).

Печатите след този ездач са:

1. Мирът е отнет от земята.
 2. Глад.
 3. Мор и смърт.
 4. Преследване и измъчване на божиите хора.
 5. Страховито земетресение.
 6. Божият гняв.

И така, виждаме, че след като този ездач се появява на сцената, светът в основата си се разпада бързо в хаос, който определя Последния Час. Тълкуването, което много библейски учени прилагат към този пасаж, е следното:

На ездача се дава бял кон, което е опит за имитация на белия кон, на който се казва, че ще язди Исус при Своето идване (Откровение 19:11). Следователно ездачът е имитация на Христос, един самозванец – Антихрист. Лъкът (без никакви стрели), който носи ездачът, е лъжливия мир. Ездачът е представен като човек, който става известен и с идването си на власт носи лъжливо обещание за мир. Това е в съответствие, а може би директна връзка с лъжливия мирен договор, който Антихрист прави с Израел в началото на седемгодишния период на своето управление. Венецът на главата му е очевидна връзка с позицията на власт и ръководство, която ще му се даде. Разбираме, че истинската мотивация и склонност на този ездач е да завладява. Като имаме предвид идентичността и дейността на този ездач, не сме изненадани да открием, че събитията, които следват появата му на световната сцена не са за запазването на мирното време, но това по-скоро е време на апокалиптичен хаос. Очевидно това не е проблем за ислямските учени, които обикновено одобряват съвсем произволен избор и си избират подход към Библията. Защото с виждането на Антихрист на бял кон с венец и побеждаващ, мюсюлманските учени виждат ясна картина на Махди. Както споменах в една от предишните глави за Махди, цитират се думите на един от ранните мюсюлмани, които предават хадис – Каб ал-Ахбар:

Открих, че в книгите на Пророците пише за Махди… Например, Книгата Откровение казва: „И видях и ето бял кон. Онзи, който яздеше на него…излезе да побеждава и да победи”. [16]

Най-накрая виждаме, че няколко от най-уникалните и характерни особености от личността, мисията и действията на библейския Антихрист удивително съответстват на описанията на Махди, които се намират в ислямските традиции. И нещо повече, виждаме, че мюсюлманските учени всъщност отнасят библейските стихове за Антихрист към техния очакван спасител – Махди. На това трябва да се гледа като на нещо много иронично, ако не и напълно пророческо.

    ТОВА ВИДЕО Е ПОКАЗАТЕЛНО
http://www.vbox7.com/play:533754b113
БЕЛЕЖКИ

1. Ayatullah Baqir al-Sadr and Ayatullah Muratda Mutahhari, Очакваният Спасител, (Karachi, Islamic Seminary Publications), Пролог, стр. стр. 4, 5.
 2. Sunan Abu Dawud, Книга 36, Номер 4273, разказано от Umm Salamah, Ummul Mu’minin.
 3. Al-Sadr and Mutahhari, Пролог, стр.стр. 4, 5.
 4. Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, Наближаването на Армагедон? Ислямска Перспектива (Canada, Supreme Muslim Council of America, 2003), стр. 228.
 5. Sunan Abu Dawood.
 6. At-Tabarani, както е цитиран в Muhammad Ibn ‘Izzat and Muhammad ‘Arif, Ал Махди и Последните времена, (London, Dar Al-Taqwa, 1997), стр. 15.
 7. Sunan Abu Dawud, Книга 36, Номер 4271.
 8. Sunan Abu Dawud, Книга 36, Номер 4273.
 9. Izzat and‘Arif, стр. 16.
 10. Sideeque M.A. Veliankode, Предзнаменования и пророчества за Страшния Съд (Scarborough, Canada, 1999) стр. 358.
 11. Ayatollah Ibrahim Amini, Ал-Имам Ал-Махди: Справедливият водач на човечеството, преведена от Dr. Abdulaziz Sachedina, предоставена онлайн: http://al-islam.org/mahdi/nontl/Toc.htm.
 12. Sahih Muslim, Книга 041, Номер 6985.
 13. Знамения за Съдния Ден от Mohammed Ali Ibn Zubair Ali преведена от M. Afzal Hoosein Elias от оригинала (с препратки): “Aalalaat-e-Qiyyamat aur Nuzul-e-Eesa.” http://members.cox.net/arshad/qiyaama.html
 14. Izzat and‘Arif, стр. 40.
 15. Пак там.
 16. Tabarani според цитираното от Mufti A.H. Elias и Muhammad Ali ibn Zubair Ali, Имам Махди, онлайн статия от, http://www.islam.tc/prophecies/imam.html
 17. Dr. Waleed A. Muhanna, Кратко въведение в ислямския (Хиджри) календар, http://fisher.osu.edu/~muhanna_1/hijri-intro.html
 18. Izzat and‘Arif, стр. 15.Тагове:   Антихрист,   ислям,   иисус,   махди,


Гласувай:
1Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bogolubie
Категория: Други
Прочетен: 14006485
Постинги: 14720
Коментари: 2351
Гласове: 9370
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031